Đam Rông: Đầu tư 280 tỷ đồng vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 06:03, Thứ Hai, 27/04/2020 (GMT+7)
Trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Đam Rông đã được hỗ trợ 280 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện. 
 
Theo đó, riêng Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới đã đầu tư 250 tỷ đồng để xây dựng các công trình dân sinh và hỗ trợ phát triển sản xuất... 
 
Ngoài ra, thông qua Chương trình trợ giá giống cây trồng, sự nghiệp nông nghiệp, khoa học công nghệ, tái canh cà phê và một số đề án khác đã đầu tư 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 3.000 hộ phát triển các mô hình sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp, hiệu quả. 
 
Hiện nay, nhiều hộ dân đã biết vận dụng các nguồn vốn được Nhà nước hỗ trợ để làm ăn, biết tích lũy để đầu tư mở rộng sản xuất, qua đó góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo của địa phương. 
 
Được biết, đến nay, huyện Đam Rông đã có 6/8 xã thoát khỏi khu vực III và 26/56 thôn thoát khỏi thôn đặc biệt khó khăn.
 
LÊ TUẤN
,