Đam Rông: Quy hoạch 3 loại rừng với tổng diện tích gần 51 nghìn ha

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Sáu, 03/04/2020 (GMT+7)
Huyện Đam Rông hiện có diện tích đất tự nhiên gần 86 nghìn ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp có rừng gần 55 nghìn ha, chiếm 64,1% tổng diện tích đất tự nhiện trên địa bàn huyện. Theo quy hoạch 3 loại rừng, huyện đã quy hoạch gần 51 nghìn ha, trong đó rừng đặc dụng trên 1 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 1,2%; rừng phòng hộ 23.172 ha, chiếm 27%; rừng sản suất 26.787 ha, chiếm 31,22%. Ngoài ra, huyện còn có diện tích ngoài 3 loại rừng gần 4 nghìn ha, chiếm 4,65%. 
 
Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển bền vững giai đoạn 2016 - 2020 để chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến rừng.
 
LÊ TUẤN

 

,