Đơn Dương: Người dân nhận khoán bảo vệ rừng thu nhập khoảng 10 triệu đồng/người/năm

Cập nhật lúc 05:16, Thứ Hai, 06/04/2020 (GMT+7)
Ngành chức năng Đơn Dương cho biết, huyện đã giao cho 5 đơn vị và 1.034 hộ gia đình trong huyện nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng từ nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng với tổng diện tích giao khoán trên 30 nghìn hecta. 
 
Trong tổng diện tích giao khoán này, có trên 18,4 nghìn hecta được giao khoán theo nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng với 5 đơn vị và 714 hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng. 5 đơn vị này gồm Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương, Ban Quản lý rừng phòng hộ D’ran, Công ty Acteam International, Công ty Hiếu Hóa, Công ty TNHH La Ba. 
 
Với trên 11,5 nghìn hecta còn lại được giao khoán theo nguồn vốn ngân sách tỉnh, giao cho 320 hộ gia đình, thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đơn Dương và Ban Quản lý rừng phòng hộ D’ran. 
 
Trong chọn hộ giao nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng, huyện cho biết luôn ưu tiên cho cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Theo đánh giá của huyện, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng từ khi áp dụng đến nay đã phát huy tác dụng trên địa bàn huyện, diện tích rừng được bảo vệ ngày càng tốt hơn, người nhận khoán bảo vệ rừng có thu nhập ổn định để cải thiện cuộc sống với khoảng 10 triệu đồng/ người/ năm.
 
VIẾT TRỌNG
,