Đơn Dương trồng 5.600 cây phân tán

Cập nhật lúc 06:00, Thứ Sáu, 24/04/2020 (GMT+7)
10 xã, thị trấn trong huyện Đơn Dương đã đăng ký và được phê duyệt kế hoạch trồng 5.600 cây phân tán trên địa bàn, dự toán tổng kinh phí khoảng 300 triệu đồng, triển khai từ ngày 19-30/5/2020. 
 
Trong đó, số lượng trồng nhiều nhất ở xã Ka Đô (1.000 cây), xã Tu Tra (1.020 cây); số lượng trồng ít nhất với 250 cây tại thị trấn Thạnh Mỹ và xã Đạ Ròn. Còn lại 5 xã Pró, Lạc Xuân, Quảng Lập, Lạc Lâm, Ka Đơn và thị trấn D’Ran, mỗi địa phương trồng từ 300-700 cây. 
 
Ba giống cây phân tán đưa vào trồng dịp này gồm: bàng Đài Loan, thông 3 lá và muồng hoàng yến được nuôi dưỡng trong vườn ươm từ 16-36 tháng, chiều cao từ 1,2-1,5 m, đường kính cổ rễ 2,5-3 cm. 
 
VŨ VĂN
,