Lâm Hà: 150 triệu đồng cho công tác quan trắc môi trường

Cập nhật lúc 06:34, Thứ Tư, 29/04/2020 (GMT+7)
UBND huyện Lâm Hà đã lên kế hoạch quan trắc môi trường trên địa bàn huyện trong năm 2020 với kinh phí thực hiện 150 triệu đồng. 
 
Theo đó, dự kiến sẽ thu thập 17 mẫu nước mặt trên sông Đa Dâng và suối Cam Ly chảy qua địa bàn huyện; 8 mẫu nước thải từ các nguồn thải tác động đến chất lượng nước sông Đa Dâng và suối Cam Ly; 15 mẫu không khí xung quanh và 7 mẫu nước ngầm trên địa bàn huyện.
 
Sau khi phân tích mẫu, ngành chức năng sẽ so sánh kết quả quan trắc với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về chất lượng không khí xung quanh, chất lượng nước mặt, nước thải, nước dưới đất để đánh giá hiện trạng môi trường, nhận diện các nguồn gây tác động, nhằm kịp thời có giải pháp quản lý, ngăn chặn nguy cơ ô nhiễm môi trường trên địa bàn.
 
VIẾT TRỌNG 
,