Lâm Hà: Trên 44,5 tỷ đồng đầu tư các chương trình mục tiêu

Cập nhật lúc 05:24, Thứ Sáu, 10/04/2020 (GMT+7)
UBND huyện Lâm Hà cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn, bao gồm chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào ao, hồ nhỏ và chương trình giảm nghèo bền vững, với tổng kinh phí trên 44,5 tỷ đồng.
 
Trong xây dựng nông thôn mới, huyện cho biết đang tập trung đôn đốc, hướng dẫn các xã tiếp tục nâng cao những tiêu chí đã đạt chuẩn, xác định rõ các tiêu chí trọng tâm, giải pháp, lộ trình thực hiện để đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra.
 
Với 44,5 tỷ đồng trên, có 39,3 tỷ đồng cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ đào ao, hồ nhỏ; trong đó, nguồn ngân sách trung ương 29,3 tỷ đồng, 10 tỷ đồng từ nguồn của tỉnh. Hiện các xã đang tổng hợp nguồn vốn đối ứng và đăng ký danh mục công trình để huyện làm cơ sở phân bổ trong năm.
 
Với chương trình giảm nghèo bền vững, kinh phí Nhà nước phân bổ cho huyện trên 5,2 tỷ đồng, chủ yếu nhằm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xã, thôn đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.
 
 GIA KHÁNH
,