Lâm Hà chú trọng nâng cấp giao thông, thủy lợi

Cập nhật lúc 10:36, Thứ Năm, 07/05/2020 (GMT+7)
Qua rà soát đến nay, toàn huyện Lâm Hà đã đạt tỷ lệ 100% nhựa hóa hệ thống đường Quốc lộ 27, Quốc lộ 28 (36 km); đường tỉnh lộ ĐT.724, ĐT.725, ĐT.726 (130 km); cứng hóa bằng bê tông nhựa, bê tông xi măng đường huyện, đường liên xã (121 km). 
 
Cùng với đó, huyện Lâm Hà đã kiên cố hóa hơn 115 km/130 km hệ thống kênh mương dẫn nước từ 36 công trình hồ chứa, 9 đập dâng, đảm bảo chủ động tưới tiêu gần 52.230 ha diện tích đất sản xuất trên địa bàn, đạt tỷ lệ hơn 91%. 
 
Hiện tại, huyện Lâm Hà đang lập hồ sơ triển khai xây dựng mới 2 công trình thủy lợi Đông Thanh và Tân Thanh, phục vụ tưới tiêu diện tích đất sản xuất trong khu vực lần lượt 700 ha và 100 ha.
 
VĂN VIỆT
,