Giảm hộ nghèo từ 6,26% xuống dưới 2%

Cập nhật lúc 05:45, Thứ Ba, 09/06/2020 (GMT+7)
So sánh giai đoạn năm 2016 đến cuối năm 2019, huyện Đạ Tẻh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6,26% xuống còn 2,36%. Dự kiến tỷ lệ này tiếp tục giảm xuống dưới 2% vào cuối năm 2020. 
 
Hơn 5 năm qua, huyện Đạ Tẻh đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình mô hình giảm nghèo tại các xã Đạ Pal, Quốc Oai, Mỹ Đức, Đạ Lây với tổng kinh phí khoảng gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Đạ Tẻh đã xây dựng các khu vực sản xuất tập trung như: 185 ha cao su tại xã Mỹ Đức, Đạ Oai; 30 ha tầm vông, cà phê tại xã An Nhơn...Đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện Đạ Tẻh đạt 24.256 ha, tăng 10% so với năm 2016. Cơ cấu cây trồng hàng năm giảm 18%, cây trồng lâu năm tăng 23,7%. Ước thu nhập bình quân đầu người ở huyện Đạ Tẻh đạt hơn 46,3 triệu đồng vào cuối năm 2020, tăng 13,4 triệu đồng so với năm 2016.
 
VŨ VĂN
,