Lạc Dương: Người dân đóng góp trên 16 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Cập nhật lúc 06:02, Thứ Ba, 16/06/2020 (GMT+7)
Thống kê ngành chức năng Lạc Dương cho biết, từ năm 2016 đến nay, ngân sách huyện đã đầu tư gần 41,3 tỷ đồng cho chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Cùng đó, người dân đã đóng góp trên 16 tỷ đồng. 
 
Đến nay, huyện đã đầu tư 70 hạng mục và công trình nông thôn mới trên địa bàn, từ giao thông nông thôn, thủy lợi, trường học, y tế và các hạng mục hỗ trợ sản xuất. 
 
Đến thời điểm hiện nay, trong 5 xã của huyện đã có 4 xã gồm Đạ Sar, Đa Nhim, Lát và Đạ Chais đạt chuẩn nông thôn mới với 19/19 tiêu chí hoàn thành. Riêng xã Đưng K’Nớ chỉ mới đạt 12/19 tiêu chí và đang phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí còn lại trong cuối năm 2021. 
 
Lạc Dương đang lên kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện trong 2 năm đến - năm 2022 và phấn đấu đến năm 2025 huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 
 
GIA KHÁNH
,