Xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình trong phòng, chống tội phạm nhìn từ phường Lộc Sơn

Cập nhật lúc 05:06, Thứ Sáu, 12/06/2020 (GMT+7)
Việc xây dựng mô hình điển hình trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Kết quả đạt được của một số mô hình thời gian qua ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc cho thấy đó là cách làm hữu hiệu để tập hợp đông đảo sức mạnh của các cấp, các ngành và Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tuy nhiên, công tác xây dựng mô hình điển hình, xây dựng phong trào quần chúng thời gian qua cũng cho thấy vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức nghiên cứu, xây dựng nhân rộng các mô hình.
 
Lộc Sơn là phường hiện đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ mọi mặt về kinh tế, xã hội; là một trong những phường trọng điểm về an ninh trật tự của thành phố Bảo Lộc. Số nhân khẩu đến, đi khỏi địa bàn đông kéo theo hoạt động của các loại đối tượng hình sự, ma túy... cũng là yếu tố gây khó khăn trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. 
 
Đánh giá thực trạng công tác xây dựng mô hình trong phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, có thể thấy rằng, thời gian qua, phường Lộc Sơn luôn quan tâm đến công tác phát hiện, xây dựng và củng cố nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch. Các mô hình điển hình được xây dựng năm sau luôn cao hơn những năm trước. Nhận thức về vai trò, vị trí tầm quan trọng của công tác xây dựng mô hình điển hình đối với các cấp, các ngành, đoàn thể cũng ngày càng được nâng lên. Lực lượng Công an phường Lôc Sơn thể hiện vai trò thường trực, nòng cốt, xung kích. Công tác xây dựng mô hình điển hình vì vậy đã được triển khai đều khắp ở các tổ dân phố, các ngành. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu, trao đổi kinh nghiệm về mô hình điển hình cũng được chú trọng. Theo thống kê, trong 5 năm qua, Công an phường Lộc Sơn với vai trò nòng cốt đã cùng hệ thống chính trị và Nhân dân từng bước vận động xây dựng đưa vào hoạt động hiệu quả 11 mô hình quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện ở phường Lộc Sơn vẫn còn gặp không ít những khó khăn, vướng mắc. Đó là cơ chế hoạt động, phối hợp vẫn còn thiếu chặt chẽ, thiếu thống nhất. Cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của các mô hình điển hình hạn chế. Trong khi đó, một số chi bộ, cán bộ, đảng viên có quan niệm cho rằng công tác xây dựng mô hình, phong trào nói chung và việc vận hành các mô hình phòng, chống tội phạm nói riêng là nhiệm vụ của lực lượng giữ gìn an ninh trật tự, lực lượng chính là công an nên sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, ban, ngành còn mang tính cầm chừng, quá trình thực hiện mang tính đối phó để hoàn thành chỉ tiêu chứ chưa chú trọng đến chất lượng, hiệu quả. Đó cũng chính là lý do mà một số mô hình ra đời nhưng chỉ dừng lại ở mức trung bình, hiệu quả đạt được không cao. Một số mô hình được triển khai nhưng lại chồng lấn địa bàn, như mô hình Camera an ninh chồng lấn mô hình “Liên gia tự quản về an ninh trật tự”.
 
Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm cho hoạt động của các mô hình điển hình rất hạn chế. Hiện vẫn chưa có nguồn ngân sách nào được bố trí cho công tác phong trào. Các lực lượng tham gia các mô hình trên tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết với phong trào là chủ yếu. Cơ chế, chính sách không có nên các công cụ hỗ trợ, phương tiện trang bị tối thiểu cho lực lượng tự quản để thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự như giầy ủng, đèn pin, xăng xe... đều không có. 
 
Một vấn đề trăn trở nữa nhìn từ thực tế đó là một số nơi, năng lực của một số cán bộ ban, ngành, tổ dân phố còn hạn chế, kỹ năng tuyên truyền, vận động Nhân dân thấp... dẫn đến hoạt động của phong trào này không mang lại hiệu quả cao. Những vướng mắc, khó khăn trên theo tìm hiểu của chúng tôi không phải chỉ là những khó khăn, vướng mắc ở riêng phường Lộc Sơn mà hiện đang gặp ở nhiều địa phương khác, dẫn đến hiệu quả của các mô hình điển hình chưa cao. Một số mô hình hiệu quả ở thời gian đầu nhưng sau đó lại không phát huy được hết hiệu quả.
 
Để các mô hình tự quản hoạt động có hiệu quả, thực tế những năm qua cho thấy cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể từ xã, phường đến thôn, tổ dân phố, đặc biệt là sự đồng thuận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Quan trọng nữa, trong quá trình lựa chọn mô hình triển khai phải phù hợp với đặc điểm, tình hình ở từng khu dân cư, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống, xã hội. Về quy mô tổ chức, phạm vi và lĩnh vực hoạt động, cần linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và tình hình thực tế ở từng địa phương, phát huy tính chủ động và sáng tạo ở cơ sở. Đặc biệt, các cấp lãnh đạo cần nghiêm túc nhìn nhận và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác phối hợp giữa lực lượng công an với Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể. Củng cố, hoàn thiện các quy chế phối hợp liên tịch, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
 
NGUYỄN NGHĨA
,