11 đơn vị, nhà máy, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa đưa ra một danh sách gồm 11 đơn vị, nhà máy, cơ sở sản xuất đang hoạt động thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Lâm Đồng.
 
Trong danh sách này có 2 khu công nghiệp gồm Khu Công nghiệp Lộc Sơn và Khu Công nghiệp Phú Hội. Trong 2 khu công nghiệp thì Khu Công nghiệp Lộc Sơn đã có các công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; còn Khu Công nghiệp Phú Hội chưa có. 
 
Cả 2 nhà máy xử lý chất thải rắn trong tỉnh tại thành phố Bảo Lộc của Công ty Cổ phần Môi trường xanh Friendly và tại thành phố Đà Lạt của Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh đều nằm trong danh sách này. 
 
7 đơn vị nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường còn lại gồm: Tổ hợp Bauxit Nhôm Lâm Đồng tại Bảo Lâm; Nhà máy Bia Saigon Lâm Đồng tại Khu Công nghiệp Lộc Sơn; Nhà máy sản xuất rượu vang Đà Lạt Beco tại Phường 11, Đà Lạt và Phân xưởng sản xuất rượu vang Phát Chi tại Đà Lạt - 2 cơ sở này đều của Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng; Nhà máy sản xuất gia công các sản phẩm may mặc bằng vải của Công ty Cổ phần Scavi tại Lâm Đồng; Nhà máy xe tơ II - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Dâu tằm tơ Việt Nam; Nhà máy Giấy Tân Phát của Công ty Tân Phát tại Khu Công nghiệp Phú Hội. 
 
VIẾT TRỌNG
,