Đà Lạt: Tăng cường quản lý tài nguyên và môi trường

Cập nhật lúc 06:11, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)
Đà Lạt cho biết đang tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản và môi trường trên địa bàn. 
 
Trong năm 2020, thành phố đã cho kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại nhiều cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh dịch vụ trên địa bàn; rà soát, phân loại các đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp theo quy định; phát hành thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp cho 35 cá nhân, cơ sở sản xuất trên địa bàn. 
 
Thành phố cũng tiến hành lấy 160 mẫu nước, không khí, nước mặt, nước ngầm và đất để phân tích chất lượng môi trường. 
 
Trong năm 2020, Đà Lạt đã xử lý vi phạm hành chính 5 trường hợp về khai thác nước và khoáng sản với tổng số tiền phạt 29 triệu đồng.
 
Hiện, thành phố đang triển khai mô hình tái chế chất thải tại Phường 3 và đang chủ động làm việc với các doanh nghiệp để kêu gọi đầu tư nhà máy xử lý rác trên địa bàn.
 
VIẾT TRỌNG 
 
,