Đạ Tẻh: Kêu gọi đầu tư vào bãi rác huyện

Cập nhật lúc 04:15, Thứ Hai, 11/01/2021 (GMT+7)
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh cho biết, huyện hiện đang kêu gọi đầu tư vào xây dựng hệ thống phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại bãi rác của huyện và bước đầu đã có một số nhà đầu tư đến tìm hiểu.
 
Hiện Đạ Tẻh đang đưa ra phương án mở rộng diện tích đất của bãi rác hiện có tại xã Đạ Kho từ trên 2 ha hiện nay lên đến 16 ha và ngành chức năng huyện đang rà soát có phương án thu hồi số diện tích đất để mở rộng. 
 
Huyện cũng đang thúc đẩy nhanh việc nhân rộng các mô hình phân loại rác sinh hoạt tại gia đình trong toàn huyện; vận động các cộng đồng dân cư phân loại rác thải tại nguồn; giảm rác thải nhựa; xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.
 
Hiện, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đang đề xuất địa phương trang bị 2 hệ thống xe thu gom rác thải, gồm xe thu gom rác thải vô cơ khó phân hủy và xe thu gom rác thải hữu cơ dễ phân hủy. Trong năm 2021 này, huyện cho biết sẽ thay mới 100 thùng rác thải phân loại tại các điểm tập kết rác công cộng ở các xã và trang bị thêm 30 xe đẩy phân loại rác thải cho địa bàn thị trấn Đạ Tẻh.
 
VIẾT TRỌNG 
,