Đạ Tẻh: Vận động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật lúc 05:24, Thứ Ba, 12/01/2021 (GMT+7)
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đạ Tẻh cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng huyện và các đơn vị thành viên làm tốt công tác vận động Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.
 
Hiện toàn bộ 9/9 xã, thị trấn và 77/77 khu dân cư trên địa bàn đã vận động các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm an ninh trật tự. 
 
Trong năm 2020 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn trên địa bàn đã nhận và bàn giao cho các đoàn thể cảm hóa giáo dục tại cộng đồng 63 đối tượng theo Đề án 01-138 Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; 54 đối tượng tù tha, 19 đối tượng ma túy; 11 đối tượng án treo, 1 đối tượng thi hành án ngoài xã hội. Đến nay đã công nhận tiến bộ cho 30 đối tượng.
 
GIA KHÁNH  
,