Gần 21 tỷ đồng đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)
Thống kê trong năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai gần 21 tỷ đồng các nguồn vốn phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng, vốn đối ứng gần 1 tỷ đồng, hơn 1.900 hộ dân được thụ hưởng. 
 
Cụ thể, bao gồm hơn 1.400 hộ nghèo trên địa bàn Lâm Đồng được hỗ trợ gần 8,5 tỷ đồng thuộc Chương trình 135 và gần 8,2 tỷ đồng Chương trình 30a cùng với nguồn vốn đối ứng để mua vật tư nông nghiệp, thiết bị máy móc sản xuất, nhân rộng mô hình chăn nuôi bò, chăn nuôi tằm, trồng bưởi da xanh, chuối Laba...
 
Còn lại gần 4,3 tỷ đồng nguồn vốn triển khai cho hơn 500 hộ nghèo để đầu tư sản xuất theo mô hình trồng mắc ca, chăn nuôi bò, gà...
 
VŨ VĂN
,