Trồng 13 ha rừng sau giải tỏa ở xã Tam Bố

05:01, 12/01/2021

Theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công trình trồng 13 ha rừng sau giải tỏa năm 2021 ở xã Tam Bố, huyện Di Linh với tổng dự toán hơn 1 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp làm chủ đầu tư. 

Theo kết quả thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công trình trồng 13 ha rừng sau giải tỏa năm 2021 ở xã Tam Bố, huyện Di Linh với tổng dự toán hơn 1 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Tam Hiệp làm chủ đầu tư. 
 
Theo đó, chủng loại cây rừng trồng là thông 3 lá, hình thức trồng thuần bằng cây con có bầu, mật độ trồng 2.220 cây/ha (cây cách cây 1,5 m; hàng cách hàng 3 m). Trồng trên 4 tiểu khu, 10 khoảnh, 14 lô thuộc địa giới hành chính xã Tam Bố nói trên. 
 
Dự kiến khoảng thời gian xuống giống trồng rừng từ tháng 6 đến tháng 8/2021. Sau khi trồng 15 ngày sẽ tiến hành trồng dặm thay thế những cây bị chết, gãy thân, gãy ngọn, kém phát triển...
 
MẠC KHẢI