74 công trình nước sinh hoạt nông thôn không hoạt động

Cập nhật lúc 00:18, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Theo ngành chức năng, toàn tỉnh hiện có 256 công trình nước sinh hoạt nông thôn, trong đó 74 công trình không hoạt động và 88 công trình hoạt động kém bền vững, còn lại 94 công trình hoạt động tương đối bền vững. 
 
Cụ thể, tỷ lệ giếng khoan chiếm hơn 87,8% công trình không hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu không có người quản lý, thu tiền sử dụng nước để chi trả tiền điện, thay thế máy bơm hư hỏng. Tương tự 88 công trình hoạt động kém bền vững vừa nêu cũng do không có người quản lý, vận hành; kết quả thu phí dịch vụ không đủ bù đắp chi phí bảo trì. 
 
Tính chung đến nay có 215/256 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn Lâm Đồng thu không đủ bù chi, trong khi nguồn kinh phí cấp từ ngân sách còn hạn chế, nên việc duy tu, sửa chữa chưa kịp thời, dẫn đến tình trạng xuống cấp và ngưng hoạt động.
 
MẠC KHẢI 
 
,