Đam Rông: Năm 2021, đầu tư 25 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp xây mới trường lớp

Cập nhật lúc 00:17, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)
Năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đam Rông được giao 25 tỷ đồng vốn sự nghiệp giáo dục để nâng cấp, sửa chữa, xây mới trường, lớp. Trong đó, gần 7 tỷ đồng vốn các công trình chuyển tiếp; hơn 18 tỷ đồng vốn cho các công trình khởi công xây mới. UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ, tổ chức triển khai thực hiện và giải ngân vốn theo đúng quy định.
 
Việc phân bổ nguồn vốn để xây dựng trường, lớp nhằm đảm bảo nhu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh, góp phần để các trường hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia mức độ I.
 
VĂN TÂM
,