Đơn Dương nỗ lực giảm nhanh hộ nghèo

Cập nhật lúc 07:20, Thứ Sáu, 19/02/2021 (GMT+7)
Nhờ phối hợp các chương trình đầu tư khá hiệu quả, Đơn Dương đã giảm nhanh số hộ nghèo trên địa bàn huyện trong thời gian gần đây.
 
Một hộ đồng bào dân tộc thiểu số nuôi bò tại xã Đạ Ròn
Một hộ đồng bào dân tộc thiểu số nuôi bò tại xã Đạ Ròn
 
Phối hợp nhiều chương trình
 
Thống kê của UBND huyện Đơn Dương cho biết, đầu năm 2020 toàn huyện có 233 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,99% dân số; trong đó, số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có 119 hộ, chiếm tỷ lệ 1,85%. 
 
Rất nhiều chương trình đã được huyện đưa ra cho công tác giảm nghèo trên địa bàn. Hằng năm huyện luôn cho rà soát lại số hộ nghèo trên địa bàn, đảm bảo việc bình xét hộ nghèo công khai, dân chủ, đúng quy trình, có sự tham gia của người dân từ cơ sở.
 
Cùng đó, Đơn Dương đã cho triển khai đồng bộ các chương trình hỗ trợ cho mục tiêu giảm nghèo như Chương trình 30a, Chương trình 135, Chương trình dạy nghề lao động nông thôn, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo...
 
Trong công tác giảm nghèo, huyện luôn nỗ lực phát huy các nguồn vốn khuyến công, khuyến nông, vốn ngân hàng chính sách xã hội, vốn sự nghiệp phát triển kinh tế từ ngân sách huyện; làm tốt công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn.
 
Trong năm huyện cũng làm tốt việc xóa nhà tạm,vận động cộng đồng, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở. Từ kinh phí ngân sách nhà nước, huyện đã hỗ trợ 370 triệu đồng cho 6 hộ nghèo khi xây nhà mới; hỗ trợ tiền điện cho 233 hộ nghèo trong huyện với mức 49 nghìn đồng/tháng, tổng kinh phí chi trả trong năm 2020 trên 137 triệu đồng.
 
Để khuyến khích phát triển sản xuất, Đơn Dương cũng làm tốt việc hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên. Trong năm 2020 đã có 2.294 trường hợp vay trong toàn huyện với tổng số tiền trên 86,6 tỷ đồng. Huyện cũng đầu tư hỗ trợ sản xuất cho 50 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo, bình quân mỗi hộ được hỗ trợ đầu tư 10 triệu đồng.
 
Với các chương trình mục tiêu quốc gia, từ nguồn vốn 1,2 tỷ đồng do tỉnh cấp theo Chương trình 30a, huyện đã đầu tư cho 120 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo tại xã nghèo Pró, mỗi hộ được hỗ trợ đầu tư 10 triệu đồng để chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, mua vật tư nông nghiệp.
 
Từ nguồn 2,4 tỷ đồng của Chương trình 135, huyện đã hỗ trợ đầu tư cho 6 công trình cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, tại các thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cho 5 hộ cận nghèo tại 1 thôn đồng bảo dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn để mua phân bón, máy nông nghiệp, nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp. 
 
Với các xã nằm ngoài Chương trình 30a và 135, huyện cũng hỗ trợ đầu tư cho 23 hộ đăng ký thoát nghèo, mỗi hộ được hỗ trợ từ 8-10 triệu đồng để phát triển sản xuất.
 
Tính cho đến cuối năm 2020, theo UBND huyện, hầu hết các mục tiêu đặt ra cho công tác giảm nghèo trong năm huyện đều đạt được. Cụ thể, Đơn Dương đã giảm được 121 hộ nghèo, trong đó có 56 hộ là người dân tộc thiểu số.
 
Trên 3,5 tỷ đồng giảm nghèo trong năm 2021
 
Như UBND huyện Đơn Dương đánh giá, huyện đến nay đã huy động được cả hệ thống chính trị và cộng đồng cùng vào cuộc trong công tác giảm nghèo, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội; người nghèo được hỗ trợ về vật chất và tinh thần, đời sống ngày càng được cải thiện. Các chương trình khi triển khai huyện luôn chú trọng đến việc hỗ trợ việc làm, tăng thu nhập, tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao trình độ dân trí.
 
Đơn Dương trong lâu nay cũng xây dựng các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các địa bàn nghèo, đồng bào nghèo dân tộc thiểu số; xác định giảm nghèo là chương trình mang tính chiến lược, lâu dài, quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xã hội của huyện.
 
Cho đến nay huyện nông thôn mới Đơn Dương đã có 8/8 xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 7%, trong đó xã Quảng Lập không còn hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm nhanh, hạn chế thấp nhất hộ tái nghèo; hộ cận nghèo phát sinh mới thấp. Huyện đã hoàn thành nhiều tiêu chí của chương trình quốc gia về nông thôn mới.
 
Trong năm 2021, huyện đã đưa ra mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn huyện còn 0,5%, riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 1%. Với hộ cận nghèo, huyện phấn đấu giảm tỷ lệ chung toàn huyện còn 2%, trong đó hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm xuống dưới 3%. Toàn huyện phấn đấu không còn xã nào có tỷ lệ hộ nghèo trên 15%.
 
Một kế hoạch vốn đã được Đơn Dương đưa ra cho công tác giảm nghèo trong năm 2021 này với gói kinh phí dự kiến trên 3,5 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có 2,5 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư hạ tầng cho các thôn đặc biệt khó khăn; 250 triệu đồng hỗ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và mở rộng mô hình giảm nghèo tại các thôn đặc biệt khó khăn; 500 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo tại các xã ngoài Chương trình 135 và Chương trình 30a; phần còn lại dành cho công tác truyền thông và giám sát đánh giá.
 
Trong dịp này, Đơn Dương cũng kiến nghị ngành chức năng tỉnh nên xem xét tăng định mức cho vay vốn từ các chương trình cho hộ nghèo hiện nay, đáp ứng nhu cầu về vốn để hộ vay có thêm điều kiện đầu tư, tăng gia sản xuất.
 
GIA KHÁNH
,