Sử dụng 957 ngàn kg thuốc nổ

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Hai, 22/02/2021 (GMT+7)
Thông tin từ Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường, Sở Công thương Lâm Đồng cho biết, trong năm 2020, các doanh nghiệp hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã sử dụng trên 957 ngàn kg thuốc nổ các loại, bao gồm: 116.437 kíp nổ, 413.900 mét dây nổ và 15.477 quả mồi nổ. Vật liệu nổ công nghiệp chủ yếu sử dụng trong nổ mìn đá khai thác đá xây dựng, thi công xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi, giao thông. Năm 2020, Lâm Đồng khai thác khoảng 2,2 triệu m3 đá phục vụ xây dựng cơ bản. Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp, đảm bảo hoạt động an toàn, không để xảy ra tai nạn cho doanh nghiệp và dân cư địa phương.
 
D.Q
,