300 tấn bao bì thuốc bảo vệ thực vật/năm

Cập nhật lúc 05:30, Thứ Tư, 21/04/2021 (GMT+7)
Thông tin từ ngành nông nghiệp cho biết, lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) sử dụng trung bình hàng năm tại Lâm Đồng hiện nay khoảng 4.000 tấn. Theo tính toán của ngành BVTV, tỷ lệ bao bì/khối lượng thuốc BVTV đối với chai nhựa khoảng 10%, gói và các loại khác khoảng 5%, trong đó chai nhựa chiếm 70%, gói và loại khác chiếm 30%. Tính tỷ lệ trung bình, lượng bao gói thuốc BVTV thải ra môi trường hàng năm tại Lâm Đồng khoảng 300 tấn/năm. Hiện hầu hết lượng bao gói thuốc BVTV được các địa phương thu gom, tiêu hủy. Tuy nhiên, do điều kiện từng địa phương, việc thu gom, tiêu hủy đúng quy trình chưa hoàn toàn đảm bảo 100%. Ngành nông nghiệp đang tích cực hướng dẫn, đầu tư, hỗ trợ nông dân sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học, đồng thời áp dụng “4 đúng” trong nông nghiệp, tăng khả năng thu gom và xử lý hết lượng bao gói thuốc BVTV sau sử dụng.
 
D.Q
,