Đà Lạt: Xây dựng các điểm tư vấn điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng

Cập nhật lúc 04:48, Thứ Năm, 15/04/2021 (GMT+7)
Theo kế hoạch phòng, chống ma túy năm 2021 của Đà Lạt, thành phố cho biết: Sẽ xây dựng các điểm tư vấn điều trị cai nghiện ma túy tại cộng đồng; kiện toàn lại hoạt động của các tổ công tác cai nghiện ma túy, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng, các xã, phường và có giải pháp tư vấn hỗ trợ điều trị cai nghiện phù hợp với từng đối tượng. 
 
Ngành chức năng thành phố cũng sẽ vận động người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện; phát triển đội ngũ tình nguyện viên và đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn để tích cực giúp đỡ người cai nghiện; tăng cường quản lý sau cai nghiện; có giải pháp phù hợp hiệu quả để quản lý người nghiện và hỗ trợ người nghiện sau khi cai nghiện tự nguyện trở về địa phương.
 
Mục tiêu của Đà Lạt là kiềm giữ và làm giảm số người nghiện ma túy trên địa bàn hiện nay.
 
GIA KHÁNH
,