Lạc Dương: Bố trí dân vào 3 điểm quy hoạch tại các địa bàn khó khăn

Cập nhật lúc 05:44, Thứ Năm, 22/07/2021 (GMT+7)
UBND huyện Lạc Dương cho biết, từ năm 2011 đến nay, huyện đã thực hiện quy hoạch 3 điểm dân cư tập trung trên các địa bàn khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện nhằm ổn định cuộc sống cho người dân.
 
Tổng mức đầu tư cho 3 điểm dân cư này 98 tỷ đồng, đến nay vốn được cấp 56 tỷ đồng, trong đó huyện đã giải ngân được 55,2 tỷ đồng.
 
Đến nay tại 3 điểm dân cư đã được huyện bố trí 178 hộ đồng bào dân tộc thiểu số vào sinh sống, trong đó điểm dân cư mới xã Đa Nhim giai đoạn 1 đã bố trí được 50 hộ, hiện đang thi công giai đoạn 2; khu dân cư Đưng K’Si xã Đạ Chais bố trí được 113 hộ; khu dân cư thôn K’Nớ 5, xã Đưng K’Nớ đã bố trí được 15 hộ và đang tiếp tục bố trí cho các hộ còn lại.
 
GIA KHÁNH
,