100% hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Cập nhật lúc 05:20, Thứ Năm, 16/09/2021 (GMT+7)
Huyện Đạ Tẻh vừa thông qua dự toán gần 65,4 tỷ đồng xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh để đạt tỷ lệ 100% hộ dân sử dụng vào năm 2025, tăng 5% so với năm 2020. 
 
Trong đó, gồm 58 tỷ đồng xây dựng 3 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 2.000 hộ tại 3 khu vực Tôn K’Long (xã Đạ Pal), xã Đạ Lây và xã An Nhơn. Cụ thể, vốn ngân sách tỉnh Lâm Đồng đầu tư 56 tỷ đồng, vốn Nhân dân đối ứng 2 tỷ đồng.
 
Bên cạnh đó, Nhân dân đầu tư 7 tỷ đồng xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt quy mô hộ gia đình (bình quân 10 triệu đồng/hộ. Riêng ngân sách huyện Đạ Tẻh hỗ trợ gần 400 triệu đồng để thử nghiệm và nhân rộng công nghệ máy lọc nước quy mô hộ gia đình tại 3 khu vực nói trên.
 
VŨ VĂN
,