Phát huy hiệu quả sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Cập nhật lúc 06:05, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)
Những năm gần đây, phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở Lâm Đồng có sự chuyển biến mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực. Các sáng kiến tập trung vào giải pháp công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất trở thành đòn bẩy quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 
 
Hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại của anh Nguyễn Quốc Huy (Xuân Thọ - Đà Lạt) tiết kiệm thời gian, công sức chăm sóc cây trồng
Hệ thống tưới tự động điều khiển bằng điện thoại của anh Nguyễn Quốc Huy (Xuân Thọ - Đà Lạt) tiết kiệm thời gian, công sức chăm sóc cây trồng
 
5 năm qua, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được phát động trên địa bàn toàn tỉnh đã khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, sáng kiến, giải pháp hữu ích của các tầng lớp nhân dân. Các hội đồng sáng kiến cấp cơ sở được thành lập tại các sở, ngành, huyện, thành đã triển khai hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật một cách đồng bộ, hiệu quả, đánh giá các sáng kiến cấp cơ sở một cách xác thực, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng công việc, thực hiện nhiệm vụ được giao. Điển hình có thể kể, Liên đoàn Lao động tỉnh đã cụ thể phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật bằng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động; phát động ký kết giao ước thi đua, phát động các đợt thi đua yêu nước nhân “Tháng Công nhân” và các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước và của tỉnh. Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng hàng năm và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh 2 năm một lần đã thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, ứng dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tỉnh Đoàn Lâm Đồng có nhiều hoạt động tuyên truyền đến các đối tượng đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh bằng Cuộc vận động sâu rộng “Tuổi trẻ Lâm Đồng tiến quân vào khoa học công nghệ” và Hội thi Tin học trẻ. Các huyện, thành phố: Đơn Dương, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đam Rông, Bảo Lâm, Bảo Lộc đã tổ chức các cuộc thi, hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp cơ sở; qua đó trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo cho thế hệ trẻ tại địa phương. 
 
Tùy vào đặc thù từng ngành nghề, các cơ quan, đơn vị tổ chức, thực hiện nhiều phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật như “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn” trong khu vực sản xuất kinh doanh, phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” trong các đơn vị cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần tiết kiệm chi phí vận hành máy móc, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 
 
Chỉ tính riêng năm 2020 vừa qua, toàn tỉnh có 3.485 sáng kiến được công nhận; trong đó, có 2.467 sáng kiến công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 82 sáng kiến công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Cụ thể, 794 sáng kiến được 14/18 sở, ban, ngành công nhận; trong đó, 30 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 558 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 34 sáng kiến nhận bằng khen. Tại các địa phương, Hội đồng sáng kiến 11/12 huyện, thành đã công nhận 2.691 sáng kiến; trong đó, 52 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1.879 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1.267 sáng kiến nhận bằng khen, giấy khen. Các sáng kiến đều tập trung vào giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp, giải pháp ứng dụng tiến bộ công nghệ giải quyết các vấn đề nảy sinh trong lao động, công tác mang lại hiệu quả thiết thực. 
 
Hội thi Tin học trẻ tạo điều kiện để học sinh các cấp thể hiện sáng tạo trên máy tính
Hội thi Tin học trẻ tạo điều kiện để học sinh các cấp thể hiện sáng tạo trên máy tính
 
Điển hình, trong năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo có 471 sáng kiến, Sở Y tế 61 sáng kiến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 57 sáng kiến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 47 sáng kiến, Đà Lạt 605 sáng kiến, Di Linh 468 sáng kiến, Bảo Lâm 367 sáng kiến, Bảo Lộc 263 sáng kiến, Đức Trọng 242 sáng kiến. Phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật ngày càng đi sâu vào các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các lĩnh vực đời sống xã hội; từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện môi trường làm việc, giải phóng sức lao động, cải cách thủ tục hành chính, từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xây dựng tác phong công nghiệp trong cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động. 
 
Trong năm 2020, Hội đồng sáng kiến tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 107 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp tỉnh. 
 
Điển hình nhất là Sở Y tế Lâm Đồng năm qua đã tập trung vào nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị, dự phòng dịch bệnh, phục vụ, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Với nguồn kinh phí dành cho hoạt động nghiên cứu, sáng kiến là 765 triệu đồng, Sở đã tổ chức nghiệm thu và công nhận 61 đề tài, sáng kiến, giải pháp khoa học có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong ngành y tế, phục vụ công tác khám chữa bệnh (42 đề tài nghiên cứu, 19 sáng kiến, giải pháp); trong đó, công nhận 24 đề tài sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp cơ sở, 37 đề tài, giải pháp có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp ngành Y tế Lâm Đồng. Từ những thành quả nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao kiến thức, phổ biến kinh nghiệm, áp dụng có hiệu quả thành tựu khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác quản lý, chất lượng dịch vụ y tế, cải thiện hiệu quả điều trị và phòng bệnh cho Nhân dân. Trong năm 2021, ngành tiếp tục dự toán đầu tư cho hoạt động này 1,1 tỷ đồng thực hiện các đề tài, giải pháp có tính khoa học, tính cấp thiết, tính thực tiễn và khả năng ứng dụng cao, nhất là phục vụ cuộc chiến chống dịch COVID -19 hiện nay.
 
ThS. Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật của tỉnh luôn được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, động viên từng ngành, từng đơn vị, từng địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao. Qua phong trào, toàn tỉnh đã phát hiện nhiều mô hình hay, nhân tố mới, cách làm hiệu quả để nhân rộng tạo sự lan tỏa, làm cho phong trào ngày càng đi vào thực tiễn, khơi dậy khả năng sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân và mang lại hiệu quả thiết thực phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
 
QUỲNH UYỂN
,