Bảo Lâm xây dựng thế trận quốc phòng vững chắc

Cập nhật lúc 05:47, Thứ Năm, 25/11/2021 (GMT+7)
Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân là chủ trương chiến lược xuyên suốt của Đảng. Thực hiện nhất quán đường lối, quan điểm đó, Huyện ủy, UBND huyện Bảo Lâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
 
Quan tâm, chăm lo gia đình có công, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng là góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trong ảnh: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị C (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) năm 2020
Quan tâm, chăm lo gia đình có công, cựu quân nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng là góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Trong ảnh: Thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị C (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) năm 2020
 
Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng công tác tuyên truyền vẫn được huyện Bảo Lâm triển khai thường xuyên, liên tục và kịp thời, bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, lĩnh vực và tầng lớp dân cư. Cụ thể, trong thời gian qua, Bảo Lâm đã tổ chức 58 đợt tuyên truyền cho 3.066 lượt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; tuyên truyền cho hơn 30.000 lượt người về các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả; xây dựng, đăng tải 10 bài viết và trên 30 tin phục vụ công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng Internet; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cho hơn 8.000 lượt người về những nội dung liên quan đến an ninh - quốc phòng; xây dựng 93 bản tin, 95 phóng sự và 90 chuyên mục tìm hiểu chính sách, pháp luật... Thông qua công tác tuyên truyền, người dân huyện Bảo Lâm từng bước nâng cao ý thức, nhận thức trong việc chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác các loại tội phạm tại cơ sở. Bên cạnh đó, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường cũng được Bảo Lâm chú trọng triển khai. Năm 2021, Công an huyện Bảo Lâm phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp tổ chức 60 đợt tuyên truyền cho khoảng 1.000 người là cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và phối hợp với các trường học mở 54 buổi ngoại khóa, thu hút 6.750 học sinh và 756 cán bộ, giáo viên tham gia, bên cạnh xây dựng 1 mô hình mới đạt hiệu quả cao là Trường học an toàn, không ma túy, không bạo lực học đường. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa lực lượng công an với quân đội, Mặt trận và các đoàn thể cũng luôn được các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện. Trong năm 2021, Hội Nông dân huyện Bảo Lâm tiếp tục duy trì và xây dựng 3 mô hình với 5.400 hội viên tham gia; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Lâm xây mới 14 mô hình với 120 hội viên (nâng tổng số mô hình lên 64 mô hình với 2.320 hội viên tham gia); Hội Cựu chiến binh huyện Bảo Lâm duy trì hoạt động các mô hình 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 với 3.123 hội viên tham gia và Hội Người cao tuổi huyện Bảo Lâm duy trì hoạt động 74 mô hình với 715 hội viên tham gia. Huyện đoàn Bảo Lâm tiếp tục duy trì các phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, Ba sẵn sàng, Năm xung phong với 5.320 đoàn viên, thanh niên tham gia...
 
Theo đánh giá của UBND huyện Bảo Lâm, năm 2021, Bảo Lâm có 7 mô hình phát huy hiệu quả tích cực trong việc gìn giữ an ninh trật tự tại địa phương bao gồm: Tổ tự quản về an ninh trật tự (128 tổ/14 xã, thị trấn xây dựng và hoạt động từ năm 2013 đến nay), Đội dân phòng (128 tổ/128 thôn, tổ dân phố xây dựng và hoạt động từ năm 2021), Thắp sáng đường quê (xây dựng và hoạt động từ năm 2017 đến nay), Camera an ninh (xây dựng và hoạt động từ 2019 đến nay), Khu dân cư tham gia phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng (xây dựng và hoạt động từ năm 2020 đến nay), Giáo xứ sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn (xây dựng và hoạt động từ năm 2020 đến nay) và Trường học an toàn - không ma túy - bạo lực học đường (xây dựng năm 2021). Tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020, Bảo Lâm có 4 đơn vị được Bộ Công an và UBND tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen; 3 tập thể và 5 cá nhân được Công an tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen; 27 tập thể và 30 cá nhân được UBND huyện Bảo Lâm tặng Giấy khen. Bộ Công an cũng đã tặng Kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.
 
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng công an, quân đội, cùng với thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, huy động đông đảo cán bộ và tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, góp phần vào việc chủ động ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội, huyện Bảo Lâm đang xây chắc nền quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân, qua đó tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh.
 
TRIỀU KA
,