Đà Lạt: Không còn hộ dân tộc thiểu số nghèo

Cập nhật lúc 05:45, Thứ Năm, 25/11/2021 (GMT+7)
Thành phố Đà Lạt hiện có 19 dân tộc thiểu số khác với 7.334 người (chiếm tỷ lệ 3,2% tổng dân số thành phố) cư trú đan xen ở hầu hết các phường, xã, trong đó đông nhất là dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên (dân tộc K’Ho) có 814 hộ, 3.827 người; dân tộc Hoa có 428 hộ, 2.276 người; các dân tộc thiểu số khác sống rải rác ở các nơi có 267 hộ, 1.231 người, gồm dân tộc Chu Ru, Mạ, Thổ, Ê Đê, Sán Dìu, Dao, M’Nông và dân tộc Cao Lan… 
 
Thời gian qua, thành phố đặc biệt quan tâm đầu tư phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vùng dân tộc thiểu số. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, vận động các nguồn lực thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững được triển khai đạt kết quả. Thành phố hiện không còn hộ dân tộc thiểu số nghèo, và chỉ còn 3 hộ cận nghèo với 19 khẩu ở xã Tà Nung.
 
NGUYỄN NGHĨA
,