Di Linh thành lập tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân

Cập nhật lúc 05:44, Thứ Năm, 25/11/2021 (GMT+7)
Chủ tịch UBND huyện Di Linh Trần Đức Công đã ký quyết định thành lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
 
Tổ công tác do Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh Nguyễn Thế Học làm Tổ trưởng và ông Trần Công Hùng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Di Linh làm Tổ phó Thường trực. Nhiệm vụ của tổ công tác là giúp UBND huyện Di Linh nghiên cứu, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; giúp Chủ tịch UBND huyện Di Linh chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân; báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND huyện Di Linh các phương án để kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, người dân trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19. Tổ công tác cũng giúp UBND huyện Di Linh, Chủ tịch UBND huyện Di Linh chỉ đạo, điều phối hoạt động của các đơn vị, địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Ngoài ra, tổ công tác còn theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời đề xuất khen thưởng, kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan.
 
TRỊNH CHU
,