Bảo Lộc: Tỷ lệ thi hành án dân sự đạt trên 83%

Cập nhật lúc 04:57, Thứ Năm, 23/12/2021 (GMT+7)
Ngày 21/12, Chi cục Thi hành án Dân sự TP Bảo Lộc cho biết, trong năm 2021, với sự nỗ lực của cả tập thể đã góp phần để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác thi hành án.
 
Cụ thể, trong năm 2021, trên địa bàn TP Bảo Lộc có 2.362 vụ việc phải thi hành án; trong đó, có 1.180 vụ việc cũ tồn đọng chuyển qua và 1.196 vụ mới phát sinh trong năm 2021. Số vụ đủ điều kiện thi hành trong năm là 1.432 vụ. Đến nay, tỷ lệ thi hành án dân sự về vụ việc đã hoàn thành là 1.190 vụ, đạt 83,10% (tăng 1,10% chỉ tiêu ngành giao). Kết quả thi hành án về tiền, với tổng số tiền phải thi hành là hơn 530,5 tỷ đồng. Trong đó, có 174,7 tỷ đồng đủ điều kiện thi hành án trong năm 2021. Đến nay, số tiền thi hành án đã xong là 80,7 tỷ đồng, đạt 46,27% (vượt hơn 6% so với chỉ tiêu được giao).
 
Đối với án thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn TP Bảo Lộc có 1.708 vụ việc, trong đó có 1.191 vụ việc đủ điều kiện thi hành trong năm. Kết quả, cơ quan Thi hành án Dân sự Bảo Lộc đã giải quyết xong 1.054 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,5%, tăng 5,5% so với năm 2020. Tổng số tiền phải thi hành là hơn 36,3 tỷ đồng, trong đó, số tiền đủ điều kiện thi hành là 10,6 tỷ đồng. Hiện, kết quả thi hành án đã đạt hơn 5,6 tỷ đồng, đạt 53,47%, tăng 16,25% so với năm 2020.
 
KHÁNH PHÚC
,