100% đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được lập, thẩm định

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đến hết năm 2021, 100% đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được lập, thẩm định. Theo đó, quy hoạch xây dựng vùng huyện có 3/7 đồ án đã được phê duyệt gồm huyện Đạ Tẻh, Đạ Huoai, Cát Tiên; 3/7 đồ án hoàn thành báo cáo kết quả thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt là Bảo Lâm, Di Linh, Lâm Hà; 1/7 đồ án đã thông qua hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh là huyện Đam Rông. Như vậy, đến nay, về cơ bản đã hoàn thành toàn bộ quy hoạch vùng huyện theo kế hoạch của UBND tỉnh.
 
Ngoài ra, để phục vụ kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới, UBND tỉnh cũng đã thống nhất chủ trương cho 2 huyện Lạc Dương và Đơn Dương lập quy hoạch vùng huyện; riêng quy hoạch vùng huyện Đức Trọng được lập theo Chương trình thí điểm của Bộ Xây dựng và dự kiến 3 địa phương này sẽ được phê duyệt trong năm 2022.
 
 NGUYỄN NGHĨA
,