Đà Lạt: Năm 2021, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đạt 99,75%

Cập nhật lúc 06:13, Thứ Tư, 12/01/2022 (GMT+7)
UBND thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm 2021 (tính từ ngày 1/12/2020 đến ngày 5/12/2021), toàn thành phố đã tiếp nhận tổng cộng 127.379 hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, người dân trên địa bàn. Trong số này, thành phố đã giải quyết trước hạn, đúng hạn được 127.061 hồ sơ, đạt 99,75%, tăng 0,04% so với năm 2020.
 
Cụ thể, ở cấp thành phố đã tiếp nhận 15.564 hồ sơ, giải quyết trước hạn, đúng hạn 15.246 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,96%, giảm 0,12% so với năm 2020.
 
Tại cấp phường, xã đã tiếp nhận 111.815 hồ sơ, toàn bộ số hồ sơ này đều được giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt tỷ lệ 100%.
 
VIẾT TRỌNG
 
,