Tăng thêm gần 5,2 triệu mét vuông diện tích sàn nhà ở đến năm 2025

06:01, 13/01/2022
Mục tiêu vừa thông qua đến năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đạt tổng diện tích sàn nhà ở hơn 37,4 triệu m2, tăng thêm gần 5,2 triệu m2 so với hiện nay. 
 
Trong đó, diện tích nhà ở do người dân tự xây dựng gần 4 triệu m 2; nhà ở thương mại hơn 1 triệu m 2; còn lại diện tích nhà ở xã hội (134.000 m 2), nhà ở tái định cư (42.240 m 2). Chất lượng nhà ở toàn tỉnh Lâm Đồng đạt tỷ lệ kiên cố 95% ở đô thị, 93% ở nông thôn. Không còn nhà ở đơn sơ. 
 
Tính bình quân diện tích nhà ở toàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025 đạt khoảng 27,1 m 2/sàn/người. Cụ thể, khu vực đô thị 31,5 m 2 sàn/người; nông thôn 24,2 m 2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 9 m 2/sàn/người. 
 
Việc huy động vốn phát triển nhà ở đến năm 2025 trên địa bàn Lâm Đồng bao gồm các nguồn: vốn ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ các chủ đầu tư phát triển nhà ở thương mại, vốn trong Nhân dân, vốn của doanh nghiệp, vốn huy động khác…
 
VŨ VĂN