Xung quanh chuyện bằng cấp của Quỹ Tín dụng Nhân dân

07:01, 25/01/2022
(LĐ online) - Thông tư số 21/2019/TT-NHNN ngày 14/11/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam quy định chuẩn hoá các vị trí của Quỹ Tín dụng Nhân dân (TDND) theo tinh thần nâng cao, cập nhật trình độ chuyên môn, bằng cấp.
 
Tuy nhiên, do xuất phát từ tính lịch sử để lại nên việc chuẩn hoá các vị trí chủ chốt của một số Quỹ TDND trên địa bàn tỉnh trong đợt đại hội dự kiến diễn ra trong Quý I/2022 sẽ không tránh khỏi một số vướng mắc. Đây là bài toàn khó đối với một số Quỹ TDND và cơ quan quản lý nhà nước.
 
Theo NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, về chuẩn hoá bằng cấp đối với các chức danh chủ chốt thì hầu hết Quỹ TDND ít nhiều đều có vướng mắc trong đợt đại hội sắp tới. Ảnh minh hoạ
Theo NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, về chuẩn hoá bằng cấp đối với các chức danh chủ chốt thì hầu hết Quỹ TDND ít nhiều đều có vướng mắc trong đợt đại hội sắp tới. Ảnh minh hoạ
 
KHI GIÁM ĐỐC, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÔNG CÓ BẰNG THPT
 
Mới đây, chúng tôi nhận được phản ánh về việc một số Quỹ TDND có nguồn vốn lớn nhưng một số vị trí chủ chốt lại không có bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông (THPT).
 
Thậm chí, có trường hợp Chủ tịch HĐQT và Giám đốc của Quỹ một Quỹ TDND có vốn điều lệ trên 500 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh được cho là không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng đã có bằng Cử nhân Kế toán hệ chính quy do Trường Đại học Công nghiệp Vinh cấp vào tháng 3/2021.
 
Do đó, khi tham gia lớp đào tạo Quỹ TDND ngành tài chính ngân hàng của Phân viện Phú Yên - Học viện Ngân hàng mở tại Lâm Đồng năm 2005, các cán bộ này chỉ được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình đào tạo. Việc này đã gây thắc mắc cũng như khó hiểu cho không ít nhân viên của một số Quỹ TDND. 
 
Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Lâm Đồng, trên địa bàn tỉnh hiện có 25 Quỹ TDND; trong đó, có 5 Quỹ có tổng nguồn vốn hoạt động hơn 500 tỷ đồng. Theo đánh giá năm 2021, tình hình hoạt động kinh doanh của 25 Quỹ TDND trên địa bàn ở mức khá. Tổng dư nợ trên 7.000 tỷ đồng, huy động vốn trên 8.200 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp dưới 0,2%.
 
Riêng xét về trình độ chuyên môn, mặc dù các cán bộ, nhân viên đa số đều có trình độ đại học trở lên nhưng về chuẩn hoá bằng cấp đối với các chức danh theo Thông tư số 21 ngày 14/11/2019 của Thống đốc NHNN Việt Nam thì ở các vị trí chủ chốt như: Chủ tịch HĐQT, giám đốc,  thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát thì 25 Quỹ TDND ít nhiều đều có vướng mắc. Cụ thể, đối với chức danh giám đốc hiện có 2 người không đủ điều kiện để bầu lại cho nhiệm kỳ tiếp theo; chủ tịch HĐQT 3 người; thành viên HĐQT và thành viên ban kiểm soát không đủ tiêu chuẩn về bằng cấp theo quy định còn khoảng 70% số đơn vị còn vướng.
 
XUẤT PHÁT TỪ TÍNH LỊCH SỬ ĐỂ LẠI
 
Liên quan tới một số lãnh đạo Quỹ TDND chưa đủ tiêu chuẩn về bằng cấp theo quy định để bầu lại trong đợt Đại hội thành viên trong Quý I/2022, đại diện NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cho biết nguyên nhân một phần do tính lịch sử để lại. Theo đó, trước đây, pháp luật không có quy định tiêu chuẩn về bằng cấp đối với người quản trị, điều hành, kiểm soát của Quỹ TDND. Ngày 27/7/1993, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 390/TTg “Triển khai Đề án thí điểm thành lập TDND”. 
Thực hiện chủ trương trên từ cuối năm 1993 đến năm 1996, NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã cử cán bộ xuống các phường, xã, thị trấn có điều kiện phát triển về kinh tế - xã hội vận động các cá nhân có uy tín, khả năng tài chính, trình độ nhất định về quản trị, điều hành đứng ra huy động thành viên góp vốn để thành lập Quỹ. Tại thời điểm này, NHNN không quy định tiêu chuẩn về bằng cấp đối với những cán bộ chủ chốt tham gia công tác quản trị, điều hành, kiểm soát. 
 
Tới Thông tư số 21/2019/TT-NHNN quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn đối với thành viên HĐQT, chủ tịch HĐQT, giám đốc Quỹ TDND có tổng tài sản dưới 200 tỷ đồng, từ 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng và trên 500 tỷ đồng. Đối với Quỹ TDND có tổng tài sản trên 500 tỷ đồng quy định về bằng cấp của chủ tịch HĐQT, giám đốc có bằng đại học trở lên. 
 
Về trường hợp Chủ tịch HĐQT và Giám đốc một Quỹ TDND không có bằng tốt nghiệp THPT chúng tôi đề cập ở trên, NHNN chi nhánh tỉnh xác nhận hai cán bộ của quỹ này đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo các quy định trước. Còn theo Thông tư số 21 quy định, đối với Quỹ TDND có tổng tài sản trên 500 tỷ đồng thì các thành viên HĐQT, thành viên ban kiểm soát, giám đốc, chủ tịch HĐQT phải có bằng đại học trở lên. Do vậy, các Quỹ TDND tổ chức Đại hội nhiệm kỳ tiếp theo trong Quý I/2022 phải bổ sung, thay thế những người đáp ứng đủ về điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định mới được xem xét để Đại hội thành viên bầu lại cho nhiệm kỳ tiếp theo. 
 
Trao đổi với đại diện NHNN chi nhánh tỉnh Lâm Đồng chúng tôi được biết có một số cán bộ chủ chốt của Quỹ TDND có đóng góp lớn trong quá trình thành lập, phát triển nhưng tới đại hội lần này do không đảm bảo tiêu chuẩn bằng cấp tái ứng cử lại. Thực tế cho thấy nhiều cán bộ chủ chốt của Quỹ không có bằng cấp hoặc bằng cấp không cao, nhưng có uy tín, khả năng điều hành, đạo đức nghề nghiệp đã huy động bà con thành viên góp vốn, gửi tiền, vay vốn làm cho hoạt động của Quỹ tăng trưởng rất tốt, góp phần cho phát triển kinh tế địa phương nhất là nạn cho vay nặng lãi.
 
Trái lại, có một số lãnh đạo trẻ có bằng cấp đáp ứng được tiêu chuẩn theo quy định nhưng khi khi lên làm các vị trí chủ chốt lại chưa có uy tín cá nhân, khả năng điều hành, tố chất lãnh đạo có phần hạn chế nên hoạt động của Quỹ gặp nhiều khó khăn. 
 
Trước vấn đề trên, NHNN chi nhánh tỉnh thông tin đã làm việc, trao đổi với các Quỹ TDND trong công tác quy hoạch nhân sự đại hội sắp tới trên tinh thần chia sẻ, đảm bảo lợi ích cũng như vận động các Quỹ thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Riêng một số quỹ tổ chức đại hội trong năm 2019, trước thời điểm Thông tư 21 có hiệu lực, các chức danh lãnh đạo trong quỹ nếu chưa cập nhật được bằng cấp chuyên môn vẫn có thể tiếp tục đảm nhiệm đến hết nhiệm kỳ (thông thường là 5 năm).
 
C.THÀNH