Sơ kết công tác an toàn lưới điện truyền tải

Cập nhật lúc 18:31, Thứ Tư, 22/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 22/6, Phòng An ninh Kinh tế - Công an tỉnh Lâm Đồng và Truyền tải điện Lâm Đồng - Công ty Truyền tải điện 3 đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch phối hợp số 28/KH-TTĐLĐ-PA04 ngày 06/01/2021 giữa hai đơn vị về công tác đảm bảo an ninh, an toàn lưới điện truyền tải 220 kV – 500 kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
 
Hai đơn vị chia sẻ thông tin trong hội nghị sơ kết
Hai đơn vị chia sẻ thông tin trong hội nghị sơ kết
 
Hai đơn vị thống nhất đánh giá tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tương đối ổn định, chưa phát hiện vụ việc phá hoại các cơ sở vật chất, công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện trên địa bàn. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn một số vấn đề liên quan ảnh hưởng đến an ninh trật tự như tình trạng bà con dân tộc thiểu số di dân về làng cũ nguy cơ vi phạm hành lang an toàn lưới điện; vấn đề liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án kinh tế, tình hình tội phạm hình sự… ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý, vận hành an toàn liên tục của hệ thống đường dây, trạm biến áp.
 
Hai bên đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công nhân viên hai đơn vị các nội dung của Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 4/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa hệ thống truyền tải điện 500 kV vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Quyết định số 1155/QĐ-UBND ngày 27/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc “Phê duyệt đề án đảm bảo an ninh, trật tự hệ thống Truyền tải điện 500 kV trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh, an toàn lưới truyền tải điện 220 kV – 500 kV. 
 
Trên cơ sở đó, theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ tại trụ sở cơ quan, trạm biến áp, tuyến đường dây an toàn, không để xảy ra trộm cắp, phá hoại, sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến vận hành hệ thống truyền tải điện.
 
Hai đơn vị đã phối hợp tham gia 9 đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất các tuyến đường dây, trạm biến áp, chủ động phòng ngừa, đôn đốc, nhắc nhở về công tác bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện, kịp thời phát hiện và xử lý các vụ việc xâm phạm đến công trình điện. Truyền tải điện Lâm Đồng cũng đã tổ chức ký kết và triển khai thực hiện phương án bảo vệ với Công an các huyện, thành phố; thực hiện hợp đồng bảo vệ đường dây 500 kV với 26 UBND xã, phường, thị trấn và ký kết với 40 xã, phường, thị trấn biên bản trách nhiệm phối hợp bảo vệ đường dây 220 kV. Qua đó, hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh được đảm bảo vận hành ổn định, an toàn, không xảy ra vi phạm, mất cắp, phá hoại.
 
Ngoài ra, hai đơn vị thường xuyên tiến hành khảo sát thực tế toàn bộ hệ thống truyền tải điện để chủ động xây dựng, cập nhật, bổ sung phương án phòng chống khủng bố đối với các mục tiêu quan trọng như trạm biến áp 500 kV Di Linh, trạm biến áp 220 kV Bảo Lộc và Đức Trọng. Bên cạnh đó, hai ngành tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án bảo vệ đường dây, trạm biến áp cho phù hợp với tình hình thực tế đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống truyền tải điện với phương châm phòng ngừa là chính.
 
Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Phòng An ninh Kinh tế và Truyền tải điện Lâm Đồng đã cơ bản đạt yêu cầu và nội dung đề ra. Hệ thống truyền tải điện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian qua chưa xảy ra những vụ việc tiêu cực, sai phạm tại Truyền tải điện Lâm Đồng, tài sản ngành điện được bảo vệ an toàn, không xảy ra các vụ việc trộm cắp, phá hoại tài sản, không có sự cố nghiêm trọng trên hệ thống đường dây và trạm biến áp.
 
DIỆP QUỲNH
,