Triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS đến năm 2025

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)
Triển khai Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết 16 của Tỉnh ủy đến năm 2025, phấn đấu đạt thu nhập bình quân đầu người từ 84-87 triệu đồng, tương ứng 70% thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh. 
 
Đề án cũng đã thông qua các chỉ tiêu khác đến năm 2025 trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gồm: Giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo; 100% trường, lớp học, trạm y tế xây dựng kiên cố; 99,5% người dân sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 98% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 50% trở lên số lao động được đào tạo nghề; 840 hộ được hỗ trợ đất sản xuất...
 
Để đạt các chỉ tiêu nêu trên, một trong những nhóm giải pháp trọng tâm của Đề án là tập trung huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, gắn sản xuất với chế biến, kết nối thị trường, tạo chuỗi sản phẩm giá trị gia tăng...
 
VŨ VĂN
,