Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU về Phát triển du lịch dịch vụ
Cập nhật lúc 16:00, Thứ Ba, 23/07/2013 (GMT+7)

* Hiệu quả hoạt động du lịch thấp

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 10/5/2011 của Tỉnh ủy về “Phát triển du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”, tốc độ tăng trưởng khách du lịch đạt 11,6%, toàn tỉnh có gần 2.000 khách sạn (gần 200 khách sạn 3-5 sao), với khoảng hơn 12 ngàn phòng; thu hút và giải quyết việc làm cho hơn 9.000 lao động, trong đó 65% lao động trực tiếp được đào tạo bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ; ngoài ra, hình thành Chương trình “Nhịp cầu du lịch” hàng tuần... nhưng hiệu quả kinh doanh du lịch vẫn còn thấp, tiến độ triển khai các dự án đầu tư về du lịch chậm, nguồn lực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, sản phẩm du lịch còn đơn điệu, trùng lắp, thiếu những hoạt động ban đêm và mùa mưa...

Những nguyên nhân được chỉ ra là, các cơ sở du lịch chỉ dựa vào lợi thế thiên nhiên chưa có sản phẩm dịch vụ hấp dẫn, đường sá khó khăn khiến thời gian di chuyển lâu, giá vé máy bay đắt và ít tuyến; chưa liên kết để cùng nhau phát triển... Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất là sự thụ động của các doanh nghiệp, chưa chủ động khai thác các chương trình du lịch đặc trưng và tiến hành các chương trình quảng bá, xúc tiến... Bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp ý, cần đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền để nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của ngành du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh nhà đến những đối tượng làm du lịch thông qua tổ chức Mặt trận và các đoàn thể khác, đặc biệt là xây dựng văn hóa du lịch của người Đà Lạt.

Tiếp tục thực hiện hiện Nghị quyết 04/NQ-TU ngày 10/5/2011 của Tỉnh ủy Lâm Đồng, đến năm 2015 ngành Du lịch đặt ra mục tiêu thu hút 4,5-5 triệu lượt khách, trong đó, khách quốc tế chiếm 10%; 90% lao động du lịch được đào tạo; quy hoạch làng hoa, làng rau, khu vực nuôi cá nước lạnh để thu hút du khách; xây dựng đề án quy hoạch cơ sở du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch...; xây dựng các chương trình quảng bá, xúc tiến với các tỉnh có lượng khách du lịch lớn như Khánh Hòa, Bình Thuận, Tp.HCM...; tổ chức các hội thi nhằm nâng cao tay nghề cho đội ngũ nhân viên ngành du lịch...; hỗ trợ môi trường du lịch tạo điều kiện phát triển du lịch cạnh tranh trên địa bàn...

LÊ HOA

,