Lâm Đồng hợp tác phát triển tour du lịch "Một chuyến đi - nhiều điểm đến"
Cập nhật lúc 09:10, Thứ Năm, 16/03/2017 (GMT+7)
(LĐ online) - Là nội dung của Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch Lâm Đồng - Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 được ký kết ngày 16/3/2017, tại Đà Lạt, nhằm khai thác và phát huy các tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững; khai thác các loại hình sản phẩm du lịch: lễ hội, sự kiện, thăm người thân...; khai thác có hiệu quả các đường bay từ Đà Lạt đến Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế để phát triển du lịch…
 
Tham dự chương trình có khoảng 70 đại biểu đại diện cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, Hiệp hội du lịch, các doanh nghiệp hoạt động du lịch, lữ hành của 4 địa phương, trên nguyên tắc hợp tác tự nguyện, bình đẳng, thiện chí và các bên cùng có lợi để phát triển du lịch mang tính cộng đồng, phát triển du lịch xanh, du lịch có trách nhiệm… 
 
Liên kết hợp tác phát triển du lịch Lâm Đồng - Quảng Nam - Đà Nẵng - Thừa Thiên Huế thiết lập từ đầu năm 2016, nay đi vào những nội dung hợp tác cụ thể trên lĩnh vực quản lý nhà nước; liên kết phát triển sản phẩm du lịch và tour tuyến điểm du lịch mới đặc thù kết nối 4 địa phương, trong đó có tour du lịch đặc trưng “một chuyến đi, nhiều điểm đến”; liên kết, hỗ trợ công tác thông tin, xúc tiến, quảng bá du lịch; hợp tác, liên kết về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch…
 
Các đại biểu tham gia nhiều ý kiến sau một năm hoạt động trong liên kết với mong muốn chương trình hợp tác đem lại nhiều kết quả thiết thực thúc đẩy hoạt động du lịch của 4 địa phương và tìm kiếm thỏa thuận hợp tác hàng không để các các tour du lịch đạt hiệu quả tốt nhất.
 
LÊ HOA
,
.