UBND tỉnh phê duyệt tiêu chí chọn nhà đầu tư khai thác Dinh II làm du lịch
Cập nhật lúc 16:54, Thứ Tư, 22/11/2017 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định số 2490/QĐ-UBND, ngày 16/11/2017 phê duyệt tiêu chí để chọn nhà đầu tư khai thác, kinh doanh cơ sở nhà đất tại Nhà khách UBND tỉnh (Dinh II), số 12 Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt và sẽ cho thuê từ 30-50 năm. Vì đây là di tích, do đó, UBND tỉnh đặt ra các mục tiêu như: bảo tồn, tôn tạo, chỉnh trang, nâng cấp cơ sở vật chất, di tích hiện hữu, đảm bảo công trình giữ được giá trị về mặt kiến trúc, lịch sử, văn hóa; giữ nguyên quy hoạch, không xây dựng công trình mới làm phá vỡ cảnh quan, kiến trúc, mỹ quan chung của di tích... 
 
Nhà đầu tư phải đầu tư, phát triển thành điểm du lịch, nghỉ dưỡng chất lượng cao của tỉnh; đáp ứng một phần nhu cầu phục vụ khách và nhiệm vụ chính trị của tỉnh...
 
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu nhà đầu tư không chuyển nhượng quyền thuê nhà, đất, vật tư thiết bị hiện có cho đối tượng khác trong giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và chưa hoàn thành xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng. Cùng đó là các cam kết về môi trường, thực hiện ký quỹ... theo quy định của nhà nước. Quyết định quy định thời hạn hoàn thành dự án đưa vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ không quá 2 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư...
 
MINH ĐẠO
,
.