Lâm Ðồng thu hút gần 6 triệu lượt khách trong năm 2017
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Hai, 25/12/2017 (GMT+7)
Trong năm 2017, lượng khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng đạt khoảng 5,9 triệu lượt (tăng 8,8% so với năm 2016), trong đó khách quốc tế đạt khoảng 400 ngàn lượt khách, tăng 35,6%; khách nội địa đạt khoảng 5,5 triệu lượt khách, tăng 7,2%. Khách qua lưu trú đạt khoảng 4 triệu lượt khách (tăng 11,1% so với năm 2016). Ngày lưu trú bình quân 2,1 ngày. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh năm 2017 ước đạt 10.620 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2016.                           
 
PHẠM LÊ
,
.