Hơn 1 tỷ đồng quy hoạch khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng
Cập nhật lúc 08:51, Thứ Hai, 22/01/2018 (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt mới đây đã ký Quyết định về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Đankia - Suối Vàng” - nằm trên địa bàn huyện Lạc Dương - đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Qua đó, giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch và dự toán. Quyết định nêu trên cũng giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phân bổ các khoản mục chi theo quy định; lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch xây dựng theo đúng Luật Đấu thầu, đảm bảo các quy định về điều kiện, năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tư vấn lập quy hoạch. 
 
Được biết, khu du lịch Đankia - Suối Vàng là một trong hai khu du lịch được Lâm Đồng đề nghị công nhận là khu du lịch cấp quốc gia và nằm trong danh mục dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của tỉnh Lâm Đồng. 
 
Khải Nhiên 
,
.