Mức phí thẩm định công nhận hạng khách sạn 3 sao 2 triệu đồng
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Năm, 03/05/2018 (GMT+7)
Từ ngày 14/5/2018, quy định mức thu phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch (bao gồm thẩm định, công nhận mới và thẩm định, công nhận lại) đối với hạng 1 sao, 2 sao là 1,5 triệu đồng/hồ sơ; đối với hạng 3 sao là 2 triệu đồng/hồ sơ và đối với hạng 4 sao, 5 sao mức phí này là 3,5 triệu đồng/hồ sơ. Đối với thủ tục thẩm định công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch, mức thu phí là 1 triệu đồng/hồ sơ.
 
Đây là nội dung tại Thông tư 34/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Được biết, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, hiện nay có 1.055 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 16.746 phòng. Riêng thành phố Đà Lạt có 815 cơ sở lưu trú du lịch với tổng số 13.786 phòng, trong đó 291 khách sạn từ 1-2 sao với 8.207 phòng và 25 khách sạn cao cấp từ 3-5 sao với 2.475 phòng. Sự phát triển cơ sở du lịch tại Đà Lạt vẫn tiếp tục được xây mới, nâng cấp để đưa vào sử dụng trong cuối năm 2018 và đầu năm 2019.  
 
M.ĐẠO  
,
.