Lượng khách du lịch qua lưu trú tăng 11%
Cập nhật lúc 08:31, Thứ Sáu, 30/11/2018 (GMT+7)
Trong năm 2018, tổng lượng khách đến Lâm Đồng ước đạt 6,5 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ, đạt chỉ tiêu đặt ra; trong đó, khách quốc tế ước đạt 485 ngàn lượt - tăng 10%, khách qua lưu trú ước đạt 4,45 triệu lượt - tăng 11%. Tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt hơn 11,7 tỷ đồng, cũng tăng hơn 10%; ngày lưu trú bình quân khoảng 2,2 ngày. 
 
Hiện toàn tỉnh có khoảng 1.400 cơ sở lưu trú với tổng số khoảng 21 ngàn phòng, gồm 30 khách sạn từ 3-5 sao với 3.100 phòng.
 
NHẬT QUÂN
,
.