Doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 12.888 tỷ đồng

Cập nhật lúc 05:51, Thứ Năm, 09/01/2020 (GMT+7)

Trong năm 2019, khách du lịch đến Lâm Đồng khoảng 7.160 ngàn lượt (tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 100,1% kế hoạch năm); khách quốc tế đạt 533 ngàn lượt (tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 11% so với tổng lượt khách qua lưu trú), khách nội địa đạt 6.627 ngàn lượt (tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2018). Khách qua lưu trú 4.860 ngàn lượt (tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018,). Ngày lưu trú bình quân là 2,1 ngày. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 12.888 tỷ đồng (tăng 10,1% so với năm 2018).

 
Một số thị trường khách quốc tế tăng mạnh so với năm 2018 đó là: Hàn Quốc tăng trên 80%, Malaysia tăng 21%...
 
PHẠM LÊ
,