Khảo sát, lập dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu vực hồ Kala

Cập nhật lúc 06:11, Thứ Năm, 05/11/2020 (GMT+7)
Công ty Cổ phần An Dương Đông Sài Gòn (TP Hồ Chí Minh) và huyện Di Linh đang tiến hành khảo sát, lập dự án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu vực hồ Kala, xã Bảo Thuận. 
 
Theo đó, thời gian qua, Công ty Cổ phần An Dương Đông Sài Gòn đã có văn bản đề nghị UBND huyện Di Linh cho tìm hiểu, khảo sát, lập dự án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu vực hồ Kala, xã Bảo Thuận. Qua nghiên cứu về phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch tại Kế hoạch số 7021 ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Công ty Cổ phần An Dương Đông Sài Gòn lập phương án đầu tư các loại hình về du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch canh nông và du lịch thể thao mạo hiểm tại khu vực hồ Kala. Qua đó, góp phần phát triển du lịch của huyện Di Linh nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành nghề và lĩnh vực khác để hình thành nền kinh tế của địa phương ngày càng đa dạng hơn. 
 
Trong quá trình triển khai thực hiện, đơn vị cam kết sẽ nghiên cứu, khảo sát, lập dự án đầu tư phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng theo nguyên tắc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, tài nguyên thiên nhiên khu vực hồ Kala kết hợp khai thác các lợi thế riêng của huyện Di Linh.
 
Sau khi xem xét, UBND huyện Di Linh thống nhất về mặt nguyên tắc để nhà đầu tư khảo sát, nghiên cứu từ đó làm cơ sở đề xuất lập dự án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng khu vực hồ Kala và chỉ đạo các ban, ngành liên quan hỗ trợ, hướng dẫn Công ty An Dương Đông Sài Gòn trong quá trình nghiên cứu, thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề xuất đầu tư dự án. 
 
NDONG BRỪM
,