Lượng khách du lịch giảm gần 98% so với cùng kỳ

Cập nhật lúc 14:04, Chủ Nhật, 25/07/2021 (GMT+7)
(LĐ online) -  Trong nửa đầu tháng 7, lượng khách du lịch qua đăng ký lưu trú tại Lâm Đồng đạt 6.782 lượt khách (giảm 94,8% so với cùng kỳ năm 2020). 
 
Hầu hết các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã ngừng, nghỉ kinh doanh
Hầu hết các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh đã ngừng, nghỉ kinh doanh
 
Do tình hình dịch bệnh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid trên địa bàn toàn tỉnh, tính đến hết tháng 7, lượng khách du lịch chỉ đạt khoảng 8.000 lượt (giảm 98% so với cùng kỳ năm 2020); trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 150 lượt (giảm 96,7% so với cùng kỳ năm 2020), khách nội địa đạt khoảng 7.850 lượt (giảm 98% so với cùng kỳ năm 2020), khách qua lưu trú đạt 7.500 lượt (giảm 98% so với cùng kỳ năm 2020).
 
Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, khách du lịch đến Lâm Đồng đạt khoảng hơn 2 triệu lượt (giảm 11,99% so với cùng kỳ năm 2020); trong đó, khách quốc tế đạt 15 ngàn lượt (giảm 84,4% so với cùng kỳ năm 2020), khách nội địa đạt hơn 1.988 ngàn lượt (giảm 8,8% so với cùng kỳ năm 2020); khách qua lưu trú đạt khoảng 1.728,5 ngàn lượt (giảm 16,1% so với cùng kỳ năm 2020).
 
NHẬT QUÂN
,