269
10555
Thông tin du lịch
/dulich/thong-tin-du-lich/
10536
Du lịch
dulich
/dulich/
Cập nhật 09:13, 02/08/2018 (GMT+7)
Phát triển du lịch tại Vườn Quốc gia và Khu bảo tồn thiên nhiên
Cân bằng và hài hòa giữa phát triển du lịch và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên nói chung, các Vườn Quốc gia (VQG) và Khu bảo tồn thiên nhiên nói riêng luôn là bài toán khó. Với TNTN, "phát triển để bảo tồn, bảo tồn để phát triển" nói thì dễ nhưng hành động không dễ, nếu nhận thức chưa đầy đủ, thiếu khoa học và đồng bộ, không quyết liệt và sáng tạo của các bên liên quan.
.
.
.