269
6084
Góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992
/gop-y-du-thao-sua-doi-hien-phap-1992/
897828
Bảo Lâm, Đơn Dương: Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
0
null
Bảo Lâm, Đơn Dương: Góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Cập nhật lúc 15:26, Thứ Ba, 26/02/2013 (GMT+7)

* UBMTTQ huyện Bảo Lâm vừa tổ chức Hội nghị góp ý kiến Dự thảo sửa đổi bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Qua ý kiến phát biểu, các đại biểu về dự đều nhất trí cao với nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Song, tại Hội nghị có 18 ý kiến đã đề xuất nhiều vấn đề cụ thể liên quan đến các chương, điều, khoản trong Dự thảo với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 tại mục 2, Điều 4 về Đảng Cộng sản Việt Nam, quy định: “Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình...”. Nội dung này đã nhận được sự tán thành cao. Các đại biểu cũng cho rằng, trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có một số nội dung mới. Trong đó, Điều 21 quy định: “Mọi người có quyền sống”. Về vấn đề này, có đại biểu góp ý cần bổ sung thêm “quyền mưu cầu hạnh phúc…”. Tại mục 1, Điều 34: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh”, có đại biểu đề xuất nên ghi rõ là: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm”…

° Vừa qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Đơn Dương đã tổ chức 4 điểm ở các xã Lạc Xuân, Ka Đô, thị trấn Thạnh Mỹ và xã Ka Đơn để lấy ý kiến góp ý bổ sung vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Tham dự hội nghị có trên 650 đại biểu là cán bộ đảng viên, CNVC và đội ngũ cán bộ xã, thôn, tổ dân phố của 10 xã, thị trấn trong toàn huyện. Tại hội nghị, sau khi nghe các thành viên trong Uỷ ban MTTQ và HĐND huyện nêu lên ý nghĩa mục đích về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý bổ sung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 nhằm thu thập ý chí, nguyện vọng và trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta để xây dựng bộ máy nhà nước thật sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân; với tinh thần dân chủ có trách nhiệm, hàng trăm cán bộ đảng viên, viên chức và các đại biểu nhân sĩ trí thức người DTTS đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào các điều, các chương của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như: Về chính sách tín ngưỡng quyền tự do tín ngưỡng, chính sách tôn giáo, chính sách dân tộc, chính sách giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ và đặc biệt là các đại biểu còn góp ý bổ sung vào các điều có nội dung về công tác phòng chống tham nhũng, việc bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động… Như vậy, tính đến nay, Uỷ ban MTTQ huyện Đơn Dương đã tổ chức cho trên 1.100 người tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đảm bảo đúng thời gian quy định.

KHÁNH PHÚC - NGỌC THANH

,
Ý kiến của bạn
.