Hồ sơ tư liệu
Vai trò lịch sử của tuyến đường sắt răng cưa đối với Đà Lạt
Vai trò lịch sử của tuyến đường sắt răng cưa đối với Đà Lạt
Tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt là một bộ phận của Hệ thống đường sắt Đông Dương do người Pháp xây dựng từ năm 1898. Tuyến đường này có vai trò quan trọng trong việc góp phần thực hiện những dự định của người Pháp về việc xây dựng Đà Lạt trở thành một trung tâm nghỉ dưỡng trên cao nguyên Lâm Viên...
Xem thêm