Hồ sơ tư liệu
Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ
Từ chuyện Bác Hồ thăm tết, nghĩ về tấm lòng lãnh tụ
Tết Quý Mão, năm 1963 Bác Hồ đã đề nghị Bộ Chính trị và Bộ Công an bố trí để Bác đi thăm chợ Đồng Xuân - một trung tâm buôn bán sầm uất nhất thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ.
Xem thêm