"Triển lãm Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản tư liệu thế giới"
Cập nhật lúc 15:57, Thứ Hai, 05/03/2018 (GMT+7)
(LĐ online) - Ngày 5/3, tại sân Bái Đường, Khu Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, khai mạc "Triển lãm Khoa cử Việt Nam xưa trong Di sản tư liệu thế giới".  
 

Triển lãm gồm có 3 phần. Phần I là quan điểm về giáo dục và khoa cử của các triều đại. Trong đó có văn bia Trích Bài ký bia Tiến sĩ khoa thi năm Nhâm Tuất, niên hiệu Đại Bảo 3 (1442) dưới triều vua Lê Thái Tông, viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần kíp”.
 
Phần II là các văn bản về Văn Miếu - Quốc Tử Giám - trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Theo đó, lịch sử hình thành Văn Miếu - Quốc Tử Giám, có mộc bản về việc Vua Lý Thánh Tông cho thành lập Văn Miếu vào năm 1070; Vua Trần Thái Tông cho đổi Quốc Tử Giám thành Quốc Học Viện, năm 1253; Vua Lê Thánh Tông cho tu sửa, mở rộng Văn Miếu - Quốc Tử Giám và cho dựng nhà Bia, năm 1483; Vua Lê Thần Tông cho tu sửa và mở rộng nhà Thái học, năm 1662… Nhiệm vụ của Văn Miếu - Quốc Tử Giám là tuyển chọn học trò vào học ở Văn miếu với những quy định và tiêu chuẩn rõ ràng; tuyển chọn Thầy dạy ở Quốc Tử giám với các chức danh và các ngạch quan; quy chế về việc học tập, rèn luyện, thi cử của học trò ở Quốc Tử Giám dưới các triều vua…
 
Phần III trưng bày các tư liệu về Bia đề danh tiến sĩ và các vị trạng nguyên tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam. Trong đó, có phiên bản mộc bản về việc Vua Lê Thái Tông bàn việc đặt dựng bia Tiến sĩ trong Văn Miếu, khắc tên những người đỗ tiến sĩ khoa thi năm 1442; về vị trạng nguyên đầu tiên được khắc tên trên bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là Nguyễn Trực; Quy định việc rước bảng vàng; về các Bài ký bia Tiến sĩ...
 
Triển lãm trưng bày nhiều Châu bản, Mộc bản đang được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV (đóng chân ở Lâm Đồng) và kéo dài một tháng, đến ngày 5/4/2018.
 
PHẠM LÊ 
,
.