Ðại thắng Mùa Xuân 1975, một sự kiện mang tính thời đại sâu sắc

Cập nhật lúc 09:47, Thứ Hai, 29/04/2019 (GMT+7)
Ðại thắng Mùa Xuân 1975 là một trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc ta. Ðây là một bước ngoặt trong lịch sử dân tộc, mở ra kỷ nguyên mới đối với nước ta - Kỷ nguyên độc lập, thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Ðại thắng Mùa Xuân 1975 trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Ðó là một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn và mang tính thời đại sâu sắc.
 
Xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu
Xe tăng quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975. Ảnh: Tư liệu
 
Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phản ánh nghị lực phi thường, tinh thần quyết thắng giặc Mỹ xâm lược và ý chí thống nhất Tổ quốc của Nhân dân ta. Thắng lợi đó bắt nguồn từ nhiều nhân tố, trong đó nhân tố quyết định nhất là sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, phát huy cao độ nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam. Việc xác định đường lối cách mạng độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, nhất là ở những thời điểm mang tính bước ngoặt của cuộc kháng chiến, chứng tỏ tầm nhìn xa trông rộng, tư duy chiến lược, tài thao lược của Đảng. Cùng với việc đề ra đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo, Đảng ta đã kiên định phương pháp cách mạng bạo lực tổng hợp, gồm hai lực lượng chủ yếu là lực lượng chính trị của quần chúng và lực lượng vũ trang nhân dân, kết hợp chặt chẽ đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang được tiến hành trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đồng thời kiên trì thực hiện tư tưởng chiến lược tiến công. Tư tưởng đó được thực hiện không chỉ ở chiến trường miền Nam mà cả trong cuộc chiến đấu bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn của tiền tuyến lớn. Chiến lược tiến công được thực hiện ở mọi thời điểm, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, với phương châm: “đánh lui từng bước, đánh đổ từng bộ phận, kéo địch xuống thang từng bước, tiến tới đánh bại hoàn toàn quân địch, giành thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, (27/1/1973), quân đội viễn chinh Mỹ rút khỏi miền Nam Việt Nam (29/3/1973), cục diện chiến trường chuyển biến có lợi cho ta.
 
Có thể nói, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nghệ thuật quân sự và chiến tranh nhân dân Việt Nam được phát triển tới đỉnh cao. Trong cuộc chiến tranh nhân dân phải kể đến nhân tố bảo đảm cho sự phát triển không ngừng đó là lực lượng vũ trang nhân dân gồm ba thứ quân: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích được xây dựng vững mạnh, bố trí rộng khắp, trong đó các binh đoàn chủ lực giữ vai trò nòng cốt trong các chiến dịch, thực hiện tác chiến hợp đồng quân, binh chủng quy mô lớn. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là thắng lợi của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đóng góp của các lực lượng vũ trang, của toàn dân, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng Công an nhân dân. Trên các hướng tấn công vào sào huyệt địch, lực lượng an ninh tham gia tích cực nhiệm vụ mở đường, tấn công từ bên ngoài kết hợp nổi dậy từ bên trong, góp phần đập tan sự phản kháng của bọn phản cách mạng, nhanh chóng chiếm lĩnh các mục tiêu được phân công, ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng chạy trốn. Nhiều cán bộ, chiến sĩ và cơ sở an ninh đã dũng cảm, mưu kế vào hang ổ địch tuyên truyền, vận động binh lính ngụy bỏ súng đầu hàng, phát động quần chúng nổi dậy, diệt ác, trừ gian… tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang cách mạng tấn công, chiếm lĩnh các mục tiêu trọng yếu của địch.
 
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đối với Nhân dân ta, đó là bước ngoặt rất cơ bản, quyết định con đường cách mạng mà Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra từ trong Chính cương vắn tắt năm 1930. Đó là kế tục thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, phát huy thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954), là trận đánh quyết liệt nhất của cuộc chiến đấu 30 năm (1945-1975) gian khổ, ác liệt, giành lại và giữ vững nền độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Qua chiến đấu và chiến thắng, Đảng ta, Nhân dân, quân đội ta, cả dân tộc ta và mỗi người Việt Nam được rèn luyện cả về phẩm chất và tài năng, càng nhận thức sâu sắc hơn, đúng đắn hơn vị trí, khả năng và sức mạnh của mình trong thời đại mới. Đại thắng Mùa Xuân 1975 đã nâng vị thế của Việt Nam trên thế giới một tầm cao mới và là niềm tự hào của mỗi người dân trong thế kỷ XX và mai sau...
 
Đối với thế giới, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta là một thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã đập tan cuộc phản công lớn nhất, kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai của chủ nghĩa đế quốc vào trào lưu cách mạng của thời đại, mà mũi nhọn là phong trào giải phóng dân tộc, mở đầu sự phá sản của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên thế giới. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là biểu tượng mới về sức mạnh của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc, làm tiêu tan huyền thoại về sức mạnh của đế quốc Mỹ. Thắng lợi của kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã nêu bật một chân lý: Trong thời đại ngày nay, một dân tộc nước không rộng, người không đông, kinh tế kém phát triển, song dân tộc đó đã đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một Đảng Mác-xít-Lê-nin-nít, có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực xâm lược.
 
Đại thắng Mùa Xuân 1975 có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Báo cáo chính trị tại Đại hội IV của Đảng ngày 14/12/1976 đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của Nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế lớn và có tính thời đại sâu sắc”.
 
Đất nước độc lập, tự do, thống nhất, Nhân dân được ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay là thành quả của hơn một thế kỷ đấu tranh kiên cường, hy sinh quên mình của cả một dân tộc anh hùng, bất khuất; của ba mươi năm trường kỳ chống ngoại xâm; của hơn 30 năm đồng lòng, dốc sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta thành kính tri ân các Anh hùng dân tộc; khắc sâu công lao to lớn của Bác Hồ kính yêu và của Đảng quang vinh. Mãi mãi biết ơn sâu sắc sự hy sinh quả cảm và cống hiến lớn lao của các thế hệ cách mạng đi trước, của lớp lớp cán bộ, đảng viên, đồng bào và chiến sĩ cả nước đã xả thân vì độc lập, tự do và chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Cảm ơn bạn bè năm châu và kiều bào ta ở nước ngoài đã giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước Việt Nam ta.
Bốn mươi tư năm qua, kể từ Mùa Xuân đại thắng, chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau hơn 30 năm đổi mới. Tiềm lực mọi mặt của đất nước được tăng cường; uy tín, vị thế đất nước ngày càng được nâng cao, song còn nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực và biển Đông vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp khó lường tác động không có lợi đến nước ta. Bối cảnh đó đan xen cả thuận lợi và khó khăn, thời cơ và thách thức.
 
Hơn lúc nào hết, Đại thắng Mùa Xuân 1975 lịch sử càng là nguồn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cách mạng và lòng tự hào dân tộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới. Bằng sự đóng góp chân thành của mỗi người Việt Nam yêu nước, bản hùng ca Mùa Xuân Đại thắng sẽ luôn có sức sống bền vững.
 
KHUẤT MINH PHƯƠNG
,